NUSEP

Ondersteund door:

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Next Step OekraineIMCZonenergieEVD Internationaal

NUSEP staat voor Netherlands Ukrainian Sustainable Energy Platform. Het is een non-profit organisatie met als missie:

‘NUSEP ondersteunt Nederlandse organisaties die bij willen dragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Oekraïne’

Iedere organisatie die wil delen in dit proces kan lid worden van het platform. NUSEP ziet in Oekraïne een kansrijke markt voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Daarom ondersteunt NUSEP in opdracht van onder andere de EVD (Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken) expliciet Nederlandse bedrijven die actief zijn of willen worden op de Oekraïense markt. Maar ook kennisinstellingen, NGO´s, overheidsorganisaties, en alle andere partijen die voordeel kunnen hebben bij het NUSEP platform zijn welkom als lid.

Doelen NUSEP
Om deze kansrijke markt optimaal te ontsluiten kent NUSEP de volgende doelen:

  • Netwerk Building in Nederland en Oekraïne
  • Brede en structurele profilering van NUSEP in zowel Oekraïne als in Nederland
  • Het bevorderen van samenwerking tussen diverse partijen en het benutten van synergie (bedrijven, overheden, NGO’s, kennisinstellingen, etc.)
  • Projectidentificatie en –ontwikkeling in Oekraïne
  • Kennisopbouw en –ontwikkeling in Nederland en Oekraïne
  • Clustervorming en consortiumvorming van complementaire bedrijven en het bevorderen van innovatie
  • Capacity building voor Oekraïense bedrijven, overheden en organisaties

De activiteiten van NUSEP zijn er zodoende op gericht om nauw en gecoördineerd samen te werken tussen Nederlandse en Oekraïense bedrijven en overheden. Zo kunnen barrières op de Oekraïense markt gezamenlijk aan worden gepakt, wordt het aanbod van het Nederlandse bedrijfsleven structureel onder de aandacht gebracht bij relevante Oekraïense organisaties, en worden projectideeën in Oekraïne ontwikkeld tot concrete businesscases. Het Nederlandse bedrijfsleven draagt bij aan deze activiteiten en projecten in haar diverse rollen als adviseur, leverancier en financier.

Om hier verder vorm aan te geven heeft NUSEP al diverse strategische partners in Oekraïne en is NUSEP in gesprek met verschillende andere organisaties in Oekraïne.

Scope van NUSEP
NUSEP richt zich met haar activiteiten vooral op de bebouwde omgeving. Met ‘bebouwde omgeving’ wordt enerzijds de (collectieve) woningbouw en utiliteitsbouw (gebouwen voor werken, zorg, recreatie, commerciële dienstverlening) bedoeld. Anderzijds worden ook de gehele openbare en collectieve voorzieningen tot de bebouwde omgeving gerekend, zoals de gas-, water-, warmte- afval(water)- en elektriciteitsvoorzieningen.

Deze voorzieningen zijn zeer energie-intensief en/of zijn uitermate geschikt om energiebesparing te realiseren of duurzame energie in te zetten. Bovendien zijn deze voorzieningen essentieel voor de verdere ontwikkeling van de maatschappij in Oekraïne en wordt er door de overheid een hoge prioriteit aan toegekend.

Hier ligt dus een grote kans voor Nederlandse ondernemers, overheidsorganisaties of Oekraïense organisaties, die gezamenlijk het hele systeem moeten kunnen realiseren waarmee energiebesparing en/of de inzet van duurzame energie kan worden bereikt.

NUSEP middelen
NUSEP heeft verschillende middelen tot haar beschikking om de genoemde doelen te verwezenlijken.

  • Lidmaatschapsbijdragen en Sponsoring – Meer info
  • CPA 2g@there Duurzame Energie – Programma van de EVD (agentschap van het Ministerie van Economische Zaken)
  • IPC duurzame energie en energiebesparing in de bebouwde omgeving – Programma van SenterNovem waarbij subsidie beschikbaar is voor Nederlandse MKB ondernemingen